Překážky v práci na straně zaměstnavatele

14.02.2019

Překážky v práci na straně zaměstnavatele představují právní skutečnosti, které vznikly neplánovaně a bez zavinění zaměstnavatele. Zaměstnanci v důsledku toho nevzniká nárok na mzdu, ale nárok na náhradu mzdy nebo platu (výše náhrady mzdy se u jednotlivých překážek v práci liší). Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 207 až § 210) rozlišuje dle příčin vzniku 2 skupiny překážek na straně zaměstnavatele:

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED