Příspěvek na péči

08.03.2019

Příspěvek na péči je dávkou sociální péče určenou osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ke krytí nákladů na sociální služby nebo jiné formy pomoci dle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb, jejichž dlouhodobé poskytování je nezbytné k zachování důstojného života osoby se zdravotním postižením. Nárok na příspěvek na péči má při splnění zákonem definovaných podmínek osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu, jde-li o státního občana ČR; cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu na území a jiné oprávněné osoby dle § 4 odst. 1 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED