Rozvázání a skončení pracovního poměru

14.02.2019

Jednotlivé způsoby ukončení pracovního poměru jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 48 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pracovní poměr může být rozvázán jen

  • dohodou (oboustranná shoda zaměstnance a zaměstnavatele)
  • výpovědí (jednostranné rozhodnutí zaměstnance nebo zaměstnavatele)
  • okamžitým zrušením
  • zrušením ve zkušební době (bez udání důvodu může ukončit zaměstnanec i zaměstnavatel, viz část Zkušební doba)
  • uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednaný (viz část Pracovní poměr na dobu určitou)
© 2021 ALL RIGHTS RESERVED