Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

14.02.2019

Vedle důležitých osobních překážek v práci tvoří další důležitou skupinu překážek v práci na straně zaměstnance překážky v práci z důvodu obecného zájmu. Za tyto lze považovat:

Zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech nepřísluší, není-li dále v tomto zákoně stanoveno jinak, nebo není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED