Dohoda o ukončení pracovního poměru

18.02.2019

Dohoda o ukončení pracovního poměru (§ 49 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) představuje jednu z nejčastějších forem ukončení pracovněprávního vztahu. Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. A to i v případě, že je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a pracovní neschopnost v den ukončení pracovního poměru stále trvá. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

Přestože údaj o důvodech rozvázání pracovního poměru není povinnou náležitostí dohody o ukončení pracovního poměru, může však mít význam pro další právní vztahy – zejména pro právo zaměstnance na odstupné dle § 67 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V rámci nároku zaměstnance na odstupné je totiž podstatné, z jakého skutečného důvodu došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou. Uvedení důvodu rozvázání pracovního poměru je ale důležité i stran poskytování podpory v nezaměstnanosti. Dle § 50 odst. 3 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED