Onkologické nemoci a lázeňská léčebně rehabilitační péče

24.04.2020

Do 12 měsíců od ukončení onkologické terapie (chemoterapie, ozařování atd., s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie) má dospělý onkologicky nemocný pacient bez kontraindikací nárok komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Nezbytnou podmínkou nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči je provedení potřebných onkologických vyšetření (včetně laboratorních vyšetření – povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, dle povahy onemocnění další potřebná odborná vyšetření; vyšetření nesmějí být starší 2 měsíců) včetně vyjádření onkologa stran toho, že pojištěnec nemá příznaky recidivy nebo diseminace a je lázeňské léčebně rehabilitační péče schopen.

Délka základního léčebného pobytu dospělých s onkologickým onemocněním poskytnutého jako komplexní péče je stanovena na 21 dní. U komplexní péče může lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu pojištěnce navrhnout prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu (schválení) revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou komplexní péče (Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu) je stanovena na 21 dní. Délka opakovaného léčebného pobytu poskytnutého formou příspěvkové péče (Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního pobytu a ostatní zhoubné nádory) je stanovena na 21 dní, v indikovaných případech na 14 dní.

Děti a dorost s onkologickým onemocněním mají nárok komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Nezbytnou podmínkou nároku je provedení potřebných onkologických vyšetření (laboratorních vyšetření – povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, dle povahy onemocnění další potřebná odborná vyšetření; vyšetření nesmějí být starší 2 měsíců) včetně vyjádření onkologa, že dítě/dorostenec nemá příznaky recidivy nebo diseminace a je lázeňské léčebně rehabilitační péče schopen. Délka základního léčebného pobytu u dětí a dorostu poskytnutého jako komplexní péče je stanovena na 28 dní. U komplexní péče může lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče podle konkrétního stavu dítěte/dorostence navrhnout prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu. Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu (schválení) revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED