Překážky v práci na straně zaměstnance

14.02.2019

Překážky v práci na straně zaměstnance jsou upraveny v ustanoveních § 191 až § 205 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se o životní situace, kdy zaměstnanec z důvodů (objektivní i subjektivní povahy) uznaných právními předpisy není schopen pro zaměstnavatele konat práci v pracovní době v daném pracovněprávním vztahu, ale přesto nedochází ke skončení pracovního poměru, neboť se předpokládá pouze jejich dočasnost. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce překážky v práci na straně zaměstnance rozděluje následovně:

Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak (není-li zaměstnanci předem známa, např. při úrazu, onemocnění) je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu. Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli (např. potvrzením o dočasné pracovní neschopnosti).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED