Výše invalidního důchodu

28.02.2020

Invalidní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry.

Výše základní výměry v roce 2020 činí 3 490,- Kč měsíčně.

Procentní výměra invalidního důchodu závisí na dřívějších příjmech (průměru hrubých výdělků za rozhodné období) a době důchodového pojištění a stanoví se procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku (od vzniku invalidity do doby dosažení důchodového věku; v úvahu se však nebere skutečný důchodový věk pojištěnce, ale důchodový věk pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě; dopočtená doba se dle okolností navíc započítává buď v plném, nebo sníženém rozsahu). Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí:

  1. u invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně 0,5 %,
  2. u invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně 0,75 %,
  3. u invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně 1,5 %.

Ustanovení o nejnižší procentní výměře invalidního důchodu ve výši 770,-Kč měsíčně zůstává v platnosti, a to bez ohledu na stupeň invalidity. Minimální invalidní důchod v roce 2020 tedy činí 4 260,-Kč.

Jelikož je důchodový systém flexibilní, je schopen reagovat na rostoucí inflaci. Zpravidla jednou ročně je pak upravena výše jak základní, tak i procentní výměry důchodu prostřednictvím přepočítacích koeficientů. Jedná se o tzv. valorizaci důchodu upravenou zákonem. Výše invalidního důchod se tedy mění pouze v rámci valorizace nebo z důvodu změny stupně invalidity (zhoršení/zlepšení zdravotního stavu). Výši invalidního důchodu neovlivňuje zaměstnání ani výdělky v době po přiznání invalidního důchodu. S ohledem na složitost problematiky (závislost na příjmech, zohlednění tzv. dopočtené doby, odlišnost výpočtu invalidního důchodu v mimořádných případech – „invalidní důchod z mládí“, výše procentní výměry invalidního důchodu u pojištěnců mladších 28 let aj.) je výši invalidního důchodu schopna určit pouze Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED