Odstupné, odchodné

14.02.2019

Právní pojmy odstupné (§ 67 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a odchodné (§ 115 Zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě) se často zaměňují. Přestože se oba váží na skončení pracovního poměru a lze je vymezit jako finanční kompenzaci, aplikují se na zcela jiné případy. Odstupné představuje jakési odškodné, které vyplácí zaměstnavatel svému zaměstnanci při skončení pracovního poměru výpovědí. Co se výše odstupného týče, § 67 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce hovoří o minimálních částkách (nejméně), umožňuje tedy zaměstnavateli poskytnout i větší výši odstupného, než činí tento základ. Záleží vždy na konkrétním zaměstnavateli, uvedená minima vztahující se k délce trvání pracovního poměru však dodržet musí. I v případě jiných, než níže uvedených, důvodů skončení pracovního poměru, může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout finanční vyrovnání (odstupné). Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce nebrání tomu, aby zaměstnavatel jako odstupné označil i jiné finanční plnění, které zaměstnanci poskytuje na základě ujednání v individuální dohodě, kolektivní smlouvě apod.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED