Obecně o transplantacích orgánů

01.04.2020

Transplantace je medicínský postup, při kterém se nemocná část lidského organismu nahradí jinou části, která je odebrána buď z téhož, nebo i z jiného organismu.

Orgán je samostatná a životaschopná část lidského těla tvořená strukturovaným uspořádáním různých tkání, která má zachovánu svoji strukturu, cévní zásobení a schopnost vykonávat fyziologické funkce s významnou mírou autonomie.

Dělení dle dárce:

ex vivo – orgány získávány z živých dárců

ex mortuo – orgány získávány z těl zemřelých osob

Z orgánů se v ČR transplantují ledviny, srdce, plíce, játra, slinivka břišní, Langerhansovy ostrůvky tenké střevo, děloha. Nejčastěji jsou transplantovány ledviny, nejméně často pak plíce a tenké střevo. V ČR je sedm transplantačních center, která transplantace provádějí.

Samostatným tématem, které zde není zpracováno, jsou pak transplantace tkání – oční rohovka, kostní dřeň, kůže, aj. nebo transplantace celé končetiny, obličeje apod.

Právní úprava transplantací je obsažena v Úmluvě o biomedicíně, v zákoně č. 285/2002 Sb., o transplantacích a dále v podzákonných předpisech.

Zákon výslovně stanoví, že lidské tělo a jeho části nesmějí být jako takové zdrojem finančního prospěchu nebo jiných výhod. Tedy dárce ani např. jeho pozůstalí či dědicové nemají žádné právo uplatňovat vůči příjemci orgánů ani vůči transplantačnímu centru žádné nároky. Zakázáno podle transplantačního zákona je rovněž inzerování a reklama za účelem poptávky nebo nabídky tkání a orgánů. Za porušení tohoto zákonu lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

 

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED