Dávky pomoci v hmotné nouzi a regulační poplatky

23.02.2019

Dle § 16a Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonůje pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90,-Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Regulační poplatek se však neplatí, jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ne starším 30 dnů.

© 2021 ALL RIGHTS RESERVED