Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost, a určení věkových kategorií

18.02.2019

Lázeňské místo vhodné pro
Lázně Bělohrad děti od 3 let a dorost
Bludov děti od 1 roku a dorost
Františkovy Lázně dorost
Janské Lázně

děti od 2 let a dorost,

u indikací skupiny XXVI (nemoci nervové) a XXVII (nemoci pohybového ústrojí) je možná léčba i mladších dětí

Jeseník

u indikací skupiny XXI (nemoci onkologické), XXIV/2 (nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita – obezita spojená s dalšími rizikovými faktory), XXIV/3 (nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita – tyreopatie, stavy po operacích štítné žlázy, stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy), XXX (nemoci kožní) děti od 2 let a dorost

u indikace skupiny XXV (netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí) od 2 let a dorost

u indikace skupiny XXIX (duševní poruchy) jen dorost

Karlovy Vary děti od 2 let a dorost
Klimkovice

u indikací skupiny XXVI (nemoci nervové) děti od 1 roku a dorost

u indikace XXVII/4 (nemoci pohybového ústrojí – skoliózy vyžadující korzet od lb podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči) dorost

ostatní děti od 2 let a dorost

Lázně Kynžvart děti od 1,5 roku a dorost
Lipová-lázně děti od 3 let a dorost
Luhačovice

děti od 1,5 roku a dorost

u indikací skupiny XXIV (nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita) děti od 2 let a dorost

Poděbrady děti od 2 let a dorost
Teplice nad Bečvou děti od 1,5 roku a dorost
Teplice děti od 1 roku a dorost
Velké Losiny

u indikací skupiny XXVI (nemoci nervové) děti od 1 roku a dorost

ostatní indikace děti od 3 let a dorost

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DOSPĚLÉ

(Příloha č. 5 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění)

Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé

(Příloha k Vyhlášce č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče)

Číslo indikace

Indikace

ZÁKLADNÍ
léčebný pobyt

– způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní) nebo P (příspěvková)
– další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
– délka léčebného pobytu
– lhůta pro nástup léčebného pobytu

– možnost prodloužení

OPAKOVANÝ
léčebný pobyt

– způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní) nebo P (příspěvková)
– další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
– délka léčebného pobytu
– lhůta pro nástup léčebného pobytu
– možnost prodloužení

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění

 

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Lázeňské místo

 

 

I

NEMOCI ONKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení

Vyšetření: odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace; vyšetření ne starší 2 měsíců

I/1

Zhoubné nádory

K 21 dnů
Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie) Možnost prodloužení

 

K 21 dnů

 

Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního pobytu

21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní

Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 – performance status (PS)

 

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: dostupnost zdravotnického pracovníka:
klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru

Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená
v dalších indikačních skupinách

 

 

 

INDIKAČNÍ SEZNAM PRO LÁZEŇSKOU LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČI O DĚTI A DOROST

(Příloha č. 5 Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění)

Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro děti a dorost

(Příloha k Vyhlášce č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče)

Číslo indikace

Indikace

ZÁKLADNÍ
léčebný pobyt

– způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní)
– další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
– délka léčebného pobytu
– lhůta pro nástup léčebného pobytu

– možnost prodloužení

OPAKOVANÝ
léčebný pobyt

– způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
K (komplexní)
– další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
– délka léčebného pobytu
– lhůta pro nástup léčebného pobytu
– možnost prodloužení

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění

 

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje

Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Lázeňské místo

 

 

XXI

NEMOCI ONKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení

Vyšetření: odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace; vyšetření ne starší 2 měsíců

Hormonální terapie není kontraindikací

XXI/1

Zhoubné nádory

K 28 dnů
Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby

Možnost prodloužení

 

 

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:

dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, dětská onkologie a hematologie, endokrinologie a diabetologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
dostupnost zdravotnického pracovníka:
klinický onkolog

Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená
v dalších indikačních skupinách

 

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED