Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

28.02.2019

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Kdo má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství?

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství náleží zaměstnankyni (těhotné zaměstnankyni; zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu; zaměstnankyni, která kojí), která je z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je podle zvláštních právních předpisů zakázána těhotným ženám/matkám do konce 9. měsíce po porodu/kojícím ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství/zdraví nebo mateřství/zdraví nebo schopnost kojení, pokud dosahuje bez svého zavinění nižšího započitatelného příjmu, než před tímto převedením na jinou práci nebo ustanovením na jiné služební místo. Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má také těhotná zaměstnankyně nebo příslušnice činná v uměleckém oboru, která je převedena na jinou práci nebo ustanovena na jiné služební místo, protože z důvodu těhotenství nemůže veřejně vystupovat. Za převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo se považuje také úprava pracovních podmínek spočívající ve snížení množství požadované práce a pracovního tempa, popřípadě zproštění výkonu některých prací, kterým se odstraní příčiny, na základě kterých je taková práce zakázána těhotným ženám/matkám do konce 9. měsíce po porodu/kojícím ženám, nebo která ohrožuje těhotenství ženy/ její zdraví, mateřství/kojení; v přeložení k výkonu práce do jiného místa nebo k převedení na jiné pracoviště z důvodu, že práce na dosavadním pracovišti je zakázána těhotným ženám/matkám do konce 9. měsíce po porodu/kojícím ženám, nebo ohrožuje těhotenství ženy/její zdraví, mateřství/kojení; ve zproštění výkonu noční práce. 

Podpůrčí doba pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Jak dlouho je možné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství pobírat?

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo s výjimkou kalendářních dnů, ve kterých zaměstnankyně nebo příslušnice byla dočasně práce neschopnou/byla jí nařízena karanténa; ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala/ošetřovala jiného člena domácnosti nebo poskytovala dlouhodobou péči; měla pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat (omluvená nepřítomnost); měla neomluvenou nepřítomnost v práci, a to i po část kalendářního dne; byla účastnicí stávky či byla na mateřské nebo rodičovské dovolené. Těhotné zaměstnankyni nebo příslušnici se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje nejdéle do konce 9. měsíce po porodu a u kojících žen po celou dobu kojení.

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců – přestávky ke kojení

Z finančních důvodů se budu po mateřské dovolené vracet do práce a dítě bude hlídat manžel. Jelikož syna stále kojím, má zaměstnavatel povinnost umožnit mi kojení i během pracovní doby, pokud mi jej manžel přiveze? Bydlíme 15 minut jízdy autem od zaměstnavatele, proto bych ráda kojení zachovala.

Ano. Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu (přestávka na kojení či odsátí mléka). Pracuje-li po kratší pracovní dobu, avšak alespoň polovinu týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a přísluší za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

© 2020 ALL RIGHTS RESERVED